Close

Hộp Bánh Trung Thu

Lục Bảo

390.000 

2023 bánh trung thu

Thu Hương Bakery – Hộp bánh Lục Bảo

Hộp 4 bánh bao gồm:

  • Bánh nướng nhân hạt sen 120g
  • Bánh nướng nhân cốm xanh 120g
  • Bánh nướng nhân thập cẩm 120g
  • Bánh nướng nhân đậu đỏ 120g